eda12[1]

Dr. Eda Uslu ile Kalbin Yogası

Kendimizi İyi Edebiliriz!

Bedenimizin ve zihnimizin gücünü, kendi şifalanmamız için kullanabilir ve bu sayede karşılaştığımız veya içinde bulunduğumuz stresli durumları yönetebiliriz.

İşte “Kalbin Yogası” bunu kazandırıyor.

Kalbin Yogası’nda yoga öğretileri kalp hastalıkları, kanser hastalıkları ve yaşamı tehdit eden diğer kronik hastalıklarda kullanılıyor.

Hatta hiçbir hastalığı olmasa da aile öyküsü olan veya risk faktörlerine sahip kişilerde de son derece faydalı. Stresin en büyük risk faktörü olduğu çağımızda bu fayda daha da önem kazanıyor.

“Kalp’’ kelimesi pek çok dilde hem fiziksel, hem duygusal hem de ruhsal anlamlarda kullanılır, belki de birbirleriyle ne kadar ilişkili olduğunu bize hatırlatmak için… Ruhsal kalbimizle, yüreğimizle bağlantımız güçlü olduğunda, bu fiziksel ve duygusal kalplerimizi de besler. Bu, gerçek sağlığın temel taşlarından biridir…

Yoga felsefesine göre hastalıklar, fiziksel olarak değil de kaynağımızla, özümüzle/ruhumuzla bağlantımızı kaybettiğimizde ortaya çıkar. Gerçekten kim olduğumuzu hatırlayabildiğimizde şifalanma da hızlanır.

Yoga hastalıklarla savaşmak için bir reçete veya ilaç değildir.

Bedenin kendisini düzeltmek için sahip olduğu doğal bilgiyi, bilgeliği kullanabilmesi için enerjilerini dengeler. Bu yüzdendir ki pek çok pratik herhangi bir hastalığı veya dengesizliği pozitif olarak etkiler.

Dr. Eda Uslu, yıllar içinde edindiği medikal tecrübe ve spiritual deneyimi, yoganın fiziksel duruşları içeren klasik adımları ile olduğu kadar görselleme, nefes çalışmaları ve meditasyonu da içeren sağlık ve şifa dolu faydaları aracılığı ile paylaşıyor.

Önceki İçerik

Sonraki İçerik