OZR5108-e1533911171293[1]

Profesyonel Koçluk ve Danışan Süreci

Koçluk sürecini başlatmak: Koçluk ilişkisi kurarak, danışanı tanıyarak, koçluk anlaşması yaparak olur.

Koçluk ilişkisini kurmak: Danışan ile ilişkide etkin dinleme yöntemini kullanarak, danışanın beden dili yoluyla verdiği mesajları çözümleyerek, Koçluk sürecinde kendi beden dilini amaca uygun kullanarak, Koçluk gündeminin amacına uygun güçlü sorular sorarak, danışandan gelen iletilere ve amaca uygun geri bildirimler vererek gerçekleşir.

Danışanı tanımak: danışan hakkında görüşme ve bilgi toplama tekniklerini kullanarak amaca uygun bilgiler toplayarak, Kurumsal müşteriler için ilgili kurum kaynaklarından bilgi toplayarak, danışanı tanımaya yönelik (Yaşam çemberi, canlandırma, vizyon çalışması gibi) koçluk araç ve tekniklerini uygulayarak, danışanın özellikleri (Öğrenme biçimi, öğrenme engelleri, yaklaşımı, güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve olanakları, riskli alanları, değerleri vb.) hakkında elde ettiği bilgileri değerlendirerek danışan profilini oluşturur. Danışanın farklı hizmet ihtiyaçlarının olup olmadığını belirler ve gerek gördüğünde ilgili uzmanlara yönelmesini önerir.

Koçluk anlaşması yapmak: Danışanla ana çalışma teması, gelişim alanları, çalışma koşulları (Tarih, yer, görüşme sayısı vb.) konularında mutabakat sağlar ve oluşturdukları mutabakat içeriğini danışana yazılı/sözlü olarak bildirir.

Koçluk sürecini yürütmek: Danışanın hedeflerini belirlemesini destekleyerek, danışanın eylem planı oluşturmasına destek vererek, danışanın eyleme geçmesini sağlayarak, danışanın ilerleme sürecini izleyerek ve zamanı geldiğinde ya da gereksinim olduğunda koçluk sürecini sonlandırarak gerçekleşir.

Danışanın hedeflerini belirlemesini desteklemek: danışanın görüşme gündemini oluşturmasına yardımcı olarak ve danışanın görüşme gündemi içeriğine göre uygun yöntemler (metafor , güçlü sorular gibi…) kullanıp hedeflerini belirlemesini destekleyerek gerçekleşir.

Danışanın eylem planı oluşturmasını desteklemek: danışanın hedeflerine bağlı olarak bulunduğu durum ve hedefine ulaşması için yapması gereken çalışmaları uygun teknik ve yöntemler kullanarak belirlemesini sağlayarak, Yaptığı belirlemelere göre uygulama adımlarını öncelik sırasına koymasına yardımcı olarak,  danışanın  eylem planını uygulama ve ilk adımı atma konusundaki kararlılığını uygun tekniklerle destekleyerek gerçekleştir.

Danışanın eyleme geçmesini sağlamak: danışanın oluşturduğu eylem planını, belirlediği adımlara göre takvimlendirme, söz alma, ödev verme ve takip etme yöntemleri ile uygulamasını destekleyerek, danışanın planını uygulamasında iyi örnek inceleme, geçmiş başarıları hatırlatma, hedefe ulaştığındaki başarıyı hayal etme gibi teknik ve yöntemlerle özgüvenini arttırmasına destyardımcı olarak, danışanın koşullarındaki ve beklentilerindeki değişimlere göre danışanın hedef ve eylem planlarını yeniden düzenlemesine destek olarak sağlar.

Danışanın ilerleme sürecini izlemek: danışanın Eylem planındaki adımlara göre her görüşme başında bir önceki görüşmede aldığı kararlar, gerçekleştirdiği sonuçlar, varsa verilen ödevlerin sonuçları, hedefe bağlılık ve motivasyon durumu gibi konularda danışan ile birlikte değerlendirme yapar. ve Sürecin ilerleyen dönemlerinde; danışanın çalışma teması ve hedeflerinin geçerliliği ve ilerleme durumu, koçluk sürecinden yararlanma ve devam durumu, koçluk yöntemlerinde değişiklik gerekip gerekmediği konularında mdanışanla birlikte ara değerlendirmeler yaparak izler..

Koçluk sürecini sonlandırmak: Koçluk sürecinin, danışandan kaynaklanan herhangi bir nedenle (Mali, psikolojik sebepler ve danışanın motivasyonu açısından veya koçun kendisi tarafından) sözleşmede belirlenen süreden önce sonlandırılması talebine/durumuna göre danışanın geri bildirimini alır ve danışanla birlikte koçluk süreci hakkında belirlenen içerik, hedef ve eylem planının gerçekleşmesine ilişkin değerlendirme yapar.

Koçluk Hizmetinde Kalite Sağlamak: koçun verdiği hizmetleri izleyerek ve özdeğerlendirme yaparak elde edeceği sonuçtur.

Verdiği hizmetleri izlemek: Verdiği koçluk hizmetlerinin türü, danışanları, toplam saati gibi bilgileri kaydeder, Mesleki hedefleri ile kayıt sonuçlarını karşılaştırarak kendi gelişimi için sonuçlar çıkarır, Elde ettiği sonuçları mesleki gelişimi ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesinde kullanır.

Özdeğerlendirme yapmak: Koç her görüşmenin sonunda görüşme gündemi ve hedeflerine göre kendi performansını değerlendirir ve Koçluk sürecinin sonunda kendi performansını müşterilerindeki gelişime göre değerlendirir.

Mesleki Gelişim Faaliyetlerini Yürütmek: Koç hem kendi bireysel mesleki gelişimini sağlayarak hem de meslektaşlarının gelişimine katkı sağlayarak gerçekleştir.

Bireysel mesleki gelişimi sağlamak: Kişisel eğitim ihtiyaçlarına göre ilgili kuruluşlar tarafından mesleki konulara ilişkin düzenlenen eğitim programlarını takip ederek katılmak, Meslek ve alandaki gelişmeleri ilgili kaynaklardan takip ederek çalışmalarında kullanmak, Görevleriyle ilgili mevzuat ve norm değişikliklerini ilgili kaynaklardan takip ederek çalışmalarında kullanmak ve Kişisel kariyer hedeflerine göre kısa ve uzun dönemli mesleki gelişimini planlayarak uygulamak koçun kendisini mesleki olarak geliştirmesini sağlar.

Meslektaşlarının mesleki gelişimine katkı sağlamak: Çalışma yöntemi ve deneyimleri hakkında meslektaşları ile bilgi paylaşımında bulunarak, Meslektaşlarının talebi halinde koçluk hizmetlerine dair mesleki ilke, konular ve koçluk sürecine yönelik görüş bildirerek meslektaşlarının gelişimine katkı sağlar.