Casual People Meeting At Industrial Office

Neden Google, Target Ve General Mills Mindfulness’a Yatırım Yapıyor?

En son ne zaman masanızda hiçbir şey yapmadan sessizce oturup sadece düşündünüz?

Bir iş arkadaşınızı, çalışanınızı veya müdürünüzü böyle yaparken görseniz nasıl tepki verirsiniz? Hız ve hedefe ulaşmanın kurumsal kültürün bir parçası olduğu iş ortamında çalışanların yavaşlamaya ve şu anda olana odaklanmasını teşvik etmek garip gözükebilir. Ancak bugünün hiper-hızlı iş ortamında üretkenliği sürdürebilmek için kendini tekrar şarj etmenin önemini mindfulness pratiği yapanlar biliyor.

Mindfulness araştırması; pek çok yöneticiyi yansıtma, açık olma ve düşünceli olma konusunda yatırım yapmanın çalışanlar ve dolayısıyla şirket üzerinde pozitif etkisi olduğu konusunda ikna ediyor.

Liderlik startejisi olarak, Mindfulness kişileri ellerindeki en uygun işe odağını yönlendirmesini sağlayarak daha etkili olmalarına yardımcı olur. Aynı anda pek çok iş yapma (multitasking) yatkınlığından sıyrılmak ve isteyerek tüm dikkat ile odaklanmak daha yüksek kalitede etkileşime ve kararlara yol açar. Mindful karar alıcılar zamanlarını tüm seçenekleri değerlendirmek için kullanır ve dolayısıyla daha bilgili(donanımlı) kararlar alırlar. Mindfulness pratiklerini takımları ile birlikte modelleyen ve teşvik eden yöneticiler daha bağlılık içinde bir ortam yaratırlar.

İyi tanınan ve saygın birçok organizasyon Mindfulness’ın sağladığı faydalarla çok uzun zaman önce tanışmıştır. Bu organizasyonların yaşadığı deneyimleri birkaç cümle ile açıklayacak olursak;

Neden-Google-Target-Ve-General-Mills-Mindfulness’a-Yatırım-Yapıyor-3-548x365[1]

Google kendisinin sosyal bilinci yüksek bir şirket olmasıyla gurur duyar, çalışanlarına pek çok mindfulness kurslarını da içeren ikramiye ve varolan faydalar sunar. Google’ın en popüler mindfulness kursu “kendi içinde ara” (search inside yourself) 2007 yılından beri binlerce mezun vermiştir. Google bu mindfulness programlarının insanların iş arkadaşlarının motivasyonlarını daha iyi anlamasına yardımcı olan duygusal zekayı öğrettiğine inanıyor. Ayrıca strese karşı elastikiyeti arttırıp zihinsel odaklanmayı geliştirir. SIY program katılımcıları daha sakin, daha sabırlı ve daha iyi dinleyebildiklerini söylemektedir. Ayrıca programa katılmanın stresle başa çıkmalarını kolaylaştırmaya ve duygularını yatıştırmaya yardım ettiğini belirtmişleridir.

Aetna 2010 yılında 2 mindfulness programı geliştirdi, ortaya çıkarttı ve çalışmalar yaptı -Duke üniversitesi ile işbirliği içinde. Bu programların hedefleri stresi azaltmaya yardımcı olmak ve strese verilen tepkileri düzeltmek, geliştirmekti. Aetna mindfulness ile ilgili yaptığı çalışmanın sonuçlarından bu kadar memnun kaldı ki şimdi mindfulness programlarını müşterilerine sunuyor. Her iki programa katılanlar algıladıkları stres seviyelerinde ve kalp hızı ölçümlerinde belirgin düzelme gösterdiler ki bu da bedenlerinin stresi daha iyi yönetebildiğini gösteriyor. Ek olarak bu çalışma gösteriyor ki tüm bu gelişmeler programın yüzyüze veya online verilmesinden bağımsız olarak gerçekleşiyor yani program her nasıl sunulursa sunulsun istatistiksel olarak eşit sonuçlar alınıyor gelişim açısından.

Neden-Google-Target-Ve-General-Mills-Mindfulness’a-Yatırım-Yapıyor-1-566x365[1]

General Mills 2006 yılından beri Minneapolis merkezinde çalışanlarına mindfulness programları sunuyor. Bu kurslar çalışanların odağını, netliğini, açıklığını ve yaratıcılığını geliştirmek üzere dizayn edilmiştir. Bu şirket ayrıca çalışanlarına haftalık meditasyon seansları ve yoga sınıfları açıyor ve komplekslerindeki her binada en az bir tane meditasyon odası bulunduruyorlar.

Intel 2012 yılında Awake@Intel mindfulness programını sunmaya başladı. Katılımcılar 1’den 10’a kadar skalada stress ve yorgunluk hissinde 2 puan azalma; ortalama mutluluk ve iyi olma halinde 3 puanlık artış; yeni fikirler, içgörüler,zihinsel netlik, yaratıcılık, odaklanabilme yeteneği, işyerindeki ilişkilerin kalitesi ve toplantılara, projelere, takım çalışmalarına dahil olma ve sahiplenme seviyelerinde 2 puanlık artış tespit edilmiştir ki bunların tümü programın hedeflenen sonuçlarıydı.

Neden-Google-Target-Ve-General-Mills-Mindfulness’a-Yatırım-Yapıyor5-660x317[1]

Target şirketi de mindfulness meditasyon eğitimi programları sunmaktadır. Target’ın “meditasyon yapan tüccarlar” (meditating merchants) ağı 2010 yılında, zincir market şirketinin Minneapolis merkezinde başladı. Şirketin pek çok farklı lokasyonunda çalışanlara da mindfulness eğitimi açıldı.

Green Mountain Coffee Roasters kurumu da mindfulness’ı sahiplenen kuruluşlardan. Bu kurum çalışanlarına, aile ve arkadaşlarına ayda bir kez günlük mindful inzivalar sunuyor.

Neden-Google-Target-Ve-General-Mills-Mindfulness’a-Yatırım-Yapıyor-7-660x316[1]

Pek çok kuruluşun beyan ettiği gibi, işyerine mindfulness getirmek çalışanlarda odaklanma ve netliği, dinleme ve karar verme becerilerini ve genel iyi olma halini arttırırken çalışanların stres seviyelerini azaltmıştır. Yönetici bakış açısından bakınca belki de en önemlisi mindfulness çalışanlara düşünmek için izin veriyor. Tamamen anda olma – ve tüm takımın tamamen anda olmasına izin verme- hem kişisel hem de profesyonel seviyede ödülleri toplamaktadır.