Çakra[1]

Çakralar

Çakra sanskritçe (kadim bir dil) ‘tekerlek’ anlamındadır. Aslında bir tekerlek veya diskten fazlasıdır, dönen enerji girdaplarıdır. Tıpkı güneş gibi.Güneşin bir resmini gördüğümüzde veya fotoğrafına baktığımızda bir disk gibi görünür. Halbuki bir teleskopla yakından inceleyebilirsek eğer devamlı olarak girdaplar halinde dönen enerji titreşimleri ile patlamalar olduğunu görürüz. Bu açıdan bakıldığında çakrayı da güneşe benzetebiliriz.

Zamanda var olduğumuzdan beri topladığımız tüm bilgiler, tüm anılarımız çakralarımızda depolanır. Bir şekilde bilgisayar diskine benzetebiliriz; dışarıdan baktığımızda basit bir plastik parçasından başka bir şeye benzemez ancak bilgisayara doğru bir şekilde yerleştirdiğimizde sihirli bir şekilde içindeki bilgileri açığa çıkartır. Şifresini nasıl çözeceğimizi de bilirsek bütün bilgi önümüze serilir. Çakralarımız da bedenimizi, zihnimizi, duygularımızı ve yaşamımızı yapılandıran diskler gibidir.

Çakranın kapalı olması demek oradaki enerjinin neredeyse duracak kadar yavaş akması demek. Bir çakra yüksek titreşimle dönmeye başladığında ise enerji özgürce akar. Çakraların yavaşlamasının veya tıkanmasının en önemli nedeni fiziksel ve zihinsel gerginliklerdir. Bir başka neden de olumsuz duygulardır; özellikle de korku. Bedenimizi, zihnimizi ve duygularımızı  korkudan özgürleştirdiğimizde çakralarımızı bilinçli olarak açmaya gerek bile kalmaz, enerji kendiliğinden doğal olarak akar. Tıpkı bir çiçeğin açmak için sadece güneşe ve suya ihtiyaç duyması gibi… çakraların beslenmesi başka yerlerden olur; yoga, nefes pratikleri, imgeleme, karşılıksız hizmet etme, meditasyon- bunların hepsi çakralarımızın genişlemesine ve dengeye gelmesine yardımcı olur.

Gerçekte çakraların kendi renkleri yoktur, ancak her çakra belirli bir frekansta titreşim yaydığı için belirli bir rengi yayar.

Kök Çakra: 1. Çakra. Muladhara. Kabullenme yeteneği. Koku ile ilişkilidir. Organı iskelettir. Elementi topraktır. Omurganın en alt ucunda yer alır. Parlak kırmızı renk yayar. Fiziksel güvenliği –kendimizi güvende hissediyor muyuz- ilgilendiren konularla ilişkilidir ve finans, kariyer, fiziksel güvenlik, ev, ihtiyaçlar ve varlıklarla ilgili düşünce ve duygularımızdan etkilenir.

Sakral Çakra: 2. Çakra. Swadisthana. Yaratıcılık yeteneği. Tat alma ile ilişkilidir. Organı cinsel organlar ve barsaklardır. Elementi sudur. Göbek deliği ile omurganın en alt ucunun tam ortasında yer alır. Rengi canlı bir turuncudur. Fiziksel zevklerimizle ilgili doyma bilmez iştahımız, bağımlılıklar ve uyku, egzersiz, kilo gibi bedenimizle ilgili duygu ve düşüncelerimizden etkilenir.

Solar Pleksus Çakrası: 3. Çakra. Manipura. Kararlılık yeteneği. Görme ile ilişkilidir. Organı pankreas, karaciğer ve sindirim sistemidir. Elementi ateştir. Göbek deliğinin arkasında yer alır. Güneş gibi parlak sarı renktedir. Güç ve kontrol ile ilişkili duygu ve düşüncelerimizden etkilenir.

Kalp Çakrası: 4. Çakra. Anahata. Sevme yeteneği. Dokunma duyusu ile ilişkilidir. Organı kalp, akciğerler ve timus bezidir. Elementi havadır. Göğüs bölgesinin tam ortasında yer alır. Rengi canlı ve parlak bir yeşildir. İlişkiler, sevgi, şefkat, insanlarla bağımız, affetmek veya affetmemek ile ilişkili duygu ve düşüncelerimiz bu çakrayı etkiler.

Boğaz Çakrası: 5. Çakra. Vishuddha. Dürüstlük yeteneği. işitme duyusu ile ilişkilidir. Organı boğazdır. Elementi eterdir. Boğazımızın ortasında, Adem Elması’nın bulunduğu yerde yer alır. Gök mavisi rengindedir. Konuştuklarımızın gerçekliği, iletişimimiz ve ihtiyaçlarımızı dile getirip bunların karşılanması ile ilişkili duygu ve düşüncelerimizle ilişkilidir.

Üçüncü Göz: 6. Çakra. Ajna. Sezgi yeteneği. Duyusu altıncı histir. Organı hipofiz bezidir. Alnımızda, iki kaşımızın ortasında yer alır. Parlak çivit mavisi rengi yayar. Gözlerimizi kapatıp derin nefes aldığımızda, tam ortada oval bir şekil hissederiz, bu üçüncü gözümüzdür. İçeriye, bize bakar çünkü aslında her şey içimizdedir. Geçmiş, gelecek ve ruhsal inançlarımızla ilişkili duygu ve düşüncelerimizden etkilenir.

Taç Çakra: 7. çakra. Sahasrara. Koşulsuz mutluluk yeteneği. Tüm duyular ile ilişkilidir. Organı epifiz bezidir. Elementi kozmik enerjidir.  Başın üstünde ve tam ortada yer alır. Parlak mor renkte dönen bir pervane gibidir. Tanrı, din, ruhsallık, ilahi rehberlik ve güven ile ilişkili duygu ve düşüncelerimizden etkilenir.

Çakraların renklerine ve şekillerine takılıp kalmaya hiç gerek yok. Meditasyon, imgeleme ve nefes gibi pratiklere yoğunlaşırsak daha sakin, huzurlu sağlık dolu ve dengede oluruz. Çakralarımız da pırıl pırıl parlar o zaman

Önceki İçerik

Sonraki İçerik